Jak zacząć edukację domową: Przewodnik dla Rodziców

Edukacja domowa, czyli nauczanie dzieci w domu, staje się coraz popularniejszą opcją w wielu krajach na całym świecie. Jest to podejście, które daje rodzicom większą kontrolę nad sposobem, w jaki ich dzieci się uczą i umożliwia dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka. Jeśli rozważasz rozpoczęcie edukacji domowej dla swojego dziecka, oto kilka kroków, które pomogą ci zacząć.

Poznaj przepisy prawne

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem edukacji domowej jest zrozumienie przepisów i wymagań prawnych w twoim regionie lub kraju. Regulacje dotyczące edukacji domowej różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Niektóre państwa wymagają zgłoszenia i akceptacji ze strony władz oświatowych, inne pozostawiają rodzicom większą swobodę w organizacji edukacji. Zadbaj o to, aby być w pełni świadomym przepisów, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych.

Określ własne cele i cele edukacyjne

Przed rozpoczęciem edukacji domowej, warto wyraźnie określić cele, które chcesz osiągnąć. Czy chcesz, aby twoje dziecko zdobyło konkretną wiedzę lub umiejętności? Czy chcesz dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka? Czy istnieją konkretne metody nauczania, które chciałbyś zastosować? Sporządzenie własnego planu edukacyjnego pomoże ci zorganizować edukację twojego dziecka tak, aby osiągnąć zamierzone cele.

Zasoby i materiały

Następnie musisz dostarczyć odpowiednie zasoby i materiały do nauki. To zależy od wieku i poziomu zaawansowania twojego dziecka oraz od wybranego programu nauczania. Może to obejmować podręczniki, materiały do ćwiczeń, komputery, dostęp do Internetu, książki, filmy edukacyjne i wiele innych. Wybierz materiały, które odpowiadają potrzebom i stylowi uczenia się twojego dziecka.

Opracuj plan nauczania domowego

Kolejnym ważnym krokiem jest opracowanie planu nauczania. Określ, jakie przedmioty lub dziedziny włączysz do programu nauczania, jakie cele będą osiągane w danym okresie i jak będziesz monitorować postępy. Możesz dostosować program nauczania do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań dziecka, co jest jednym z głównych atutów edukacji domowej.

Organizacja czasu

Edukacja domowa wymaga odpowiedniej organizacji czasu. Musisz zaplanować regularne zajęcia
i określić, kiedy i jak często będą odbywały się lekcje. Pamiętaj, że równowaga między nauką a czasem wolnym jest kluczowa dla zdrowego rozwoju dziecka.

Monitorowanie postępów

Regularne monitorowanie postępów dziecka jest istotne, aby upewnić się, że osiąga ono cele edukacyjne. To może obejmować projekty i rozmowy z dzieckiem na temat jego postępów i potrzeb, ale też dostępne testy sprawdzające poziom opanowania materiału. Na rynku obecnie dostępne są różnego rodzaju platformy edukacyjne, wspierające rodziny w nauczaniu domowym w tym zakresie. Dzięki temu możesz dostosowywać program nauczania w miarę potrzeb.

Wspieranie społeczności edukacji domowej

Warto również dołączyć do społeczności rodziców praktykujących edukację domową. Możesz wymieniać doświadczenia, pomysły i wspierać się nawzajem. Istnieje wiele grup online i lokalnych stowarzyszeń zrzeszających rodziców praktykujących nauczanie domowe.

Dostosowuj i rozwijaj

Edukacja domowa to proces, który można dostosowywać i rozwijać w miarę dojrzewania dziecka i zmieniających się potrzeb. Bądź elastyczny i gotów na zmiany w programie nauczania, jeśli okaże się, że coś nie działa lub dziecko wykazuje nowe zainteresowania.
Rozpoczęcie nauczania domowego może być fascynującym i satysfakcjonującym doświadczeniem zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Kluczowym jest planowanie, organizacja i wsparcie, aby zapewnić jak najskuteczniejszą edukację domową. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, więc dostosuj swoje podejście do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Naszą ofertę znajdziecie tutaj:

Edukacja domowa w podróży. Odkrywanie świata poza klasą.

W dzisiejszych czasach podróże stały się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki tanim lotom, rozwiniętym środkom transportu i dostępowi do informacji za pomocą Internetu, ludzie mogą zwiedzać świat i poznawać różne kultury bez większych trudności. Jednak, jeśli podróżują rodziny z dziećmi pojawia się pytanie: co z edukacją? Okazuje się, że edukacja domowa w podróży jest znakomitą alternatywą dla tradycyjnego systemu nauczania, umożliwiając dzieciom zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny i interaktywny.

Połączenie wiedzy i praktyki

Nauczanie domowe w podróży pozwala dzieciom na połączenie teorii z praktyką. Podczas podróżowania dzieci mają okazję uczyć się na żywo, obserwując różnice kulturowe, geograficzne i historyczne. Na przykład, wizyta w starożytnym Rzymie może stać się bardzo ciekawą lekcją historii, a odwiedzenie miejscowego targowiska staje się niezwykłą lekcją matematyki i geografii. Dzieci uczą się nie tylko z książek, ale także poprzez doświadczenia życiowe.

Rozwijanie umiejętności społecznych

Podróżowanie z dziećmi dostarcza również okazji do rozwijania ich umiejętności społecznych. Dzieci mogą spotykać rówieśników z różnych krajów i kultur, co pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, empatii i otwartości na różnorodność. Zamiast siedzieć w szkolnej ławce, dzieci uczą się w naturalnych sytuacjach społecznych, co może być równie ważne lub nawet ważniejsze niż zdobywanie wiedzy typowo akademickiej.

Indywidualne tempo nauki

Jednym z głównych atutów edukacji domowej w podróży jest możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko rozwija się w innym tempie i ma różne zainteresowania. Dzięki edukacji domowej rodzice mogą dostosować program nauczania do potrzeb swoich dzieci, umożliwiając im pogłębianie wiedzy w obszarach, które je fascynują, równocześnie dając czas na rozwijanie umiejętności, które mogą być dla nich trudniejsze.

Dostęp do zasobów internetowych

W erze cyfrowej dostęp do zasobów edukacyjnych jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieci mogą korzystać z materiałów online, kursów e-learningowych i interaktywnych narzędzi, które pozwalają im zgłębiać różne dziedziny wiedzy. Rodzice mogą także korzystać z różnych aplikacji i platform edukacyjnych, takich jak platforma @edumasters, które pomagają w planowaniu i monitorowaniu postępów edukacyjnych swoich dzieci.

Wyzwania i praktyczne rady

Choć edukacja domowa w podróży ma wiele zalet, to także niesie ze sobą wyzwania. Rodzice muszą być gotowi do planowania i organizacji nauki, zapewnienia dostępu do odpowiednich materiałów i zasobów oraz dostosowania się do zmieniających się sytuacji podczas podróży. Kluczem do sukcesu jest elastyczność i otwartość na nowe doświadczenia.
Podsumowując, edukacja domowa w podróży to fascynująca alternatywa dla tradycyjnego systemu nauczania. Dzieci, podróżując, mogą rozwijać swoją wiedzę, umiejętności społeczne i kreatywność w sposób praktyczny i interaktywny. Jednocześnie, rodzice mają okazję do budowania silnych więzi rodzinnych i wspólnego odkrywania świata. Edukacja domowa w podróży otwiera drzwi do nauki, która wykracza poza granice klasy szkolnej, co może być bezcennym doświadczeniem edukacyjnym dla dzieci.

Ofertę nauki domowej znajdziecie tutaj:

Dlaczego warto wybrać nauczanie domowe?

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas, w którym warto zastanowić się nad edukacją swojego dziecka. Coraz większa grupa rodziców rozważa, na ile to, co oferuje tradycyjna szkoła systemowa, daje to, czego oczekują i czego potrzebują młodzi ludzie, którzy będą za chwilę realizować się w życiu w świecie zmian i rozpędzonej transformacji, dotykającej różne sfery naszego życia. Postęp technologiczny, zmiany społeczne, a także wyzwania środowiskowe i gospodarcze mają wpływ na sposób, w jaki funkcjonujemy i żyjemy.
Dzieci spędzają obecnie wiele godzin w szkole. Ich dzień wypełniony jest również udziałem w różnorodnych zajęciach dodatkowych, korepetycjach i odrabianiem zadań domowych, zazwyczaj działanie w ciągu dnia kończy się bardzo późnym wieczorem. Często ilość czasu, który dziecko spędza w szkole, nie przekłada się na jego umiejętności i kompetencje – kluczowe potem na rynku pracy. Stan zdrowia psychicznego polskich uczniów również nie napawa optymizmem. Szkoła staje się centrum planowania i organizacji życia całej rodziny. Nie ma w nim przestrzeni na odpoczynek, czas na zabawę, wspólne chwile z najbliższymi i przyjaciółmi, czy rozwijanie swoich pasji. Często dzieci po prostu rezygnują ze swoich zainteresowań, bo zwyczajnie nie mają już na to siły. Alternatywą dla tego stanu rzeczy może być nauczanie domowe.

EDUKACJA DOMOWA

Wzrasta liczba rodziców, którym nie odpowiada taki sposób życia, nie chcą zgadzać się na to, aby to plan lekcji, zadania domowe, czas przeznaczony na przygotowanie do sprawdzianów dyktował rytm każdego dnia. Chcą mieć wpływ na sens i styl życia, decydować ile w nim radości, wolnego czasu, wyzwań i pasji, dlatego wybierają edukację domową, która zyskuje coraz większą popularność i staje się alternatywą dla tradycyjnego nauczania w szkołach.
Edukacja domowa to forma nauczania poza szkołą dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie nauczania domowego do dyrektora konkretnej szkoły – wybranej przez siebie spośród szkół w całej Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Dzieci są formalnie przypisane do tej szkoły, uczą się jednak w domu, korzystając z różnych form pomocy. Obecnie na rynku istnieją organizacje, instytucje oraz szkoły przyjazne edukacji domowej, które wspierają w tym procesie uczniów i rodziców, proponując działania dydaktyczne, konsultacje i integrację, zarówno stacjonarnie, jak i online. Powstaje wiele nowoczesnych platform ułatwiających planowanie i uczenie się. Coraz bardziej popularnym podejściem edukacyjnym staje się blended learning, który łączy zalety tradycyjnego nauczania z potencjałem technologii TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Zwiększa to elastyczność, personalizację i dostęp do różnorodnych zasobów.
Wszystkie te narzędzia uczniowie mogą wykorzystać, aby przygotować się do obowiązkowych rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z wymaganych przedmiotów. Po ich zdaniu uczniowie realizujący edukację domową otrzymują świadectwa takie same, jak dzieci uczące się w trybie stacjonarnym.
Taka forma edukacji uwalnia rodzinę od sztywno narzuconego planu dnia. Można ją realizować w dowolnym miejscu i czasie. Jednym z ważnych atutów nauczania domowego jest fakt, że nie ogranicza ona przestrzeni. Rodzice, mają możliwość mieszkania i podróżowanie wszędzie na świecie, jednocześnie zapewniając swoim dzieciom odpowiednie wykształcenie. Opiekunowie decydują o formie, metodach, sposobach uczenia się, zgodnie z wartościami danej rodziny. Takie rozwiązanie daje również więcej przestrzeni do rozwijania swoich pasji. Z tej możliwości korzystają często młodzi sportowcy, muzycy, tancerze…
W świecie sportu mamy wiele osób, które właśnie dzięki edukacji domowej miały możliwość trenowania i doskonalenia swoich umiejętności. Z uwagi na popularność dyscypliny, jak i niekwestionowane sukcesy polskiej tenisistki Igi Świątek warto wymienić tutaj korzystające z nauczania domowego amerykańskie tenisistki Serenę i Venus Williams.
Decyzję o edukowaniu swoich dzieci w domu podjęli również polscy aktorzy: Tomasz Kot czy Roma Gąsiorowska.

WIEDZA CZY KOMPETENCJE?

Aktualnie rzeczywistość wokół nas zmienia się w zawrotnym tempie. Zadaniem skutecznej edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do świata, którego obecnie nie znamy. Wiedza zawarta w podręcznikach szkolnych nie jest do tego wystarczająca. Szkoły przyszłości to szkoły, które koncentrują się na kompetencjach niezbędnych do sukcesu w XXI wieku.
Wg najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego „FUTURE OF JOBS 2023” https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf 5 kluczowych umiejętności pożądanych na rynku pracy to:

Analityczne myślenie,
Kreatywne, twórcze myślenie,
Rezyliencja, elastyczność i zdolność do adaptacji,
Świadomość siebie,
Ciekawość i uczenie się przez całe życie.

Istnieją w Polsce szkoły, dla których rozwijanie kompetencji przyszłości jest ważne. Przykładem mogą być @Szkoły Uczące Myślenia realizujące autorski projekt edukacyjny @Instytutu Krytycznego Myślenia, który zawiera najnowsze rozwiązania metodyczne z obszaru myślenia krytycznego i rozwijania kompetencji 4K. W tej chwili w sieci skupionych jest ponad 100 szkół, które wdrażają unikalną metodykę pracy opartą o widoczne myślenie wg Johna Hattiego, wykorzystująca rutyny myślowe @Project Zero – inicjatywy badawczej z zakresu edukacji prowadzonej przez Harvard Graduate School od Education. Project Zero promuje innowacyjne metody nauczania i uczenia się oraz rozwija narzędzia i zasoby dla nauczycieli i uczniów, które wspierają rozwój intelektualny i twórczy proces myślowy. W skali kraju jest to jednak bardzo skromny odsetek, który nie jest w stanie na ten moment zagwarantować poważnej zmiany w edukacji.
Szkoła tradycyjna w większości przypadków się nie sprawdza. Ciekawą alternatywą jest edukacja domowa, która – jeśli jest dobrze przemyślanym wyborem świadomych, głęboko przekonanych o swoich wartościach i celach życiowych rodziców – ma dużą szansę stać się skutecznym sposobem na wszechstronny, nieskrępowany rozwój dziecka.
Podjęcie decyzji o nauczaniu domowym dla swojego dziecka – wymaga przemyślenia i odpowiedniego przygotowania. Potrzeba mądrych dorosłych – rodziców i raczej mentorów, niż nauczycieli – odpowiednio wspierających młodych ludzi w tej, dającej wiele możliwości, swobody, ale również wymagającej drogi do rozwoju i spełnienia, przede wszystkim zmiany ograniczających przekonań.
Więcej o kwestiach formalnych edukacji domowej znajdziesz na naszej stronie w zakładce FAQ, oraz na stronie Oferta.

Edukacja domowa – własna droga do sukcesu i kompetencji przyszłości.

Edukacja domowa co to jest?

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas, w którym warto zastanowić się nad edukacją swojego dziecka. Coraz większa grupa rodziców rozważa, na ile to, co oferuje tradycyjna szkoła systemowa, daje to, czego oczekują i czego potrzebują młodzi ludzie, którzy będą za chwilę realizować się w życiu w świecie zmian
i rozpędzonej transformacji, dotykającej różne sfery naszego życia. Postęp technologiczny, zmiany społeczne, a także wyzwania środowiskowe i gospodarcze mają wpływ na sposób, w jaki funkcjonujemy i żyjemy.

Dzieci spędzają obecnie wiele godzin w szkole. Ich dzień wypełniony jest również udziałem w różnorodnych zajęciach dodatkowych, korepetycjach i odrabianiem zadań domowych, zazwyczaj działanie w ciągu dnia kończy się bardzo późnym wieczorem. Często ilość czasu, który dziecko spędza w szkole, nie przekłada się na jego umiejętności i kompetencje – kluczowe potem na rynku pracy. Stan zdrowia psychicznego polskich uczniów również nie napawa optymizmem. Szkoła staje się centrum planowania i organizacji życia całej rodziny. Nie ma w nim przestrzeni na odpoczynek, czas na zabawę, wspólne chwile z najbliższymi i przyjaciółmi, czy rozwijanie swoich pasji. Często dzieci po prostu rezygnują ze swoich zainteresowań, bo zwyczajnie nie mają już na to siły.

EDUKACJA DOMOWA

Wzrasta liczba rodziców, którym nie odpowiada taki sposób życia, nie chcą zgadzać się na to, aby to plan lekcji, zadania domowe, czas przeznaczony na przygotowanie do sprawdzianów dyktował rytm każdego dnia. Chcą mieć wpływ na sens i styl życia, decydować ile w nim radości, wolnego czasu, wyzwań i pasji, dlatego wybierają edukację domową, która zyskuje coraz większą popularność i staje się alternatywą dla tradycyjnego nauczania w szkołach.

Edukacja domowa to forma nauczania poza szkołą dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rodzic może wystąpić
o zgodę na prowadzenie takiej edukacji do dyrektora konkretnej szkoły – wybranej przez siebie spośród szkół w całej Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Dzieci są formalnie przypisane do tej szkoły, uczą się jednak w domu, korzystając z różnych form pomocy. Obecnie na rynku istnieją organizacje, instytucje oraz szkoły przyjazne edukacji domowej, które wspierają w tym procesie uczniów i rodziców, proponując działania dydaktyczne, konsultacje i integrację, zarówno stacjonarnie, jak i online. Powstaje wiele nowoczesnych platform ułatwiających planowanie i uczenie się. Coraz bardziej popularnym podejściem edukacyjnym staje się blended e-learning, który łączy zalety tradycyjnego nauczania z potencjałem technologii TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Zwiększa to elastyczność, personalizację i dostęp do różnorodnych zasobów.
Wszystkie te narzędzia uczniowie mogą wykorzystać, aby przygotować się do obowiązkowych rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z wymaganych przedmiotów. Po ich zdaniu uczniowie otrzymują świadectwa takie same, jak dzieci uczące się w trybie stacjonarnym.

Taka forma edukacji uwalnia rodzinę od sztywno narzuconego planu dnia. Można ją realizować w dowolnym miejscu i czasie. Jednym z ważnych atutów edukacji domowej jest fakt, że nie ogranicza ona przestrzeni. Rodzice, mają możliwość mieszkania i podróżowanie wszędzie na świecie, jednocześnie zapewniając swoim dzieciom odpowiednie wykształcenie. Opiekunowie decydują o formie, metodach, sposobach uczenia się, zgodnie z wartościami danej rodziny. Takie rozwiązanie daje również więcej przestrzeni do rozwijania swoich pasji. Z tej możliwości korzystają często młodzi sportowcy, muzycy, tancerze…
W świecie sportu mamy wiele osób, które właśnie dzięki edukacji domowej miały możliwość trenowania i doskonalenia swoich umiejętności. Z uwagi na popularność dyscypliny, jak i niekwestionowane sukcesy polskiej tenisistki Igi Świątek warto wymienić tutaj korzystające z edukacji pozaszkolnej amerykańskie tenisistki Serenę i Venus Williams.
Decyzję o edukowaniu swoich dzieci w domu podjęli polscy aktorzy: Tomasz Kot czy Roma Gąsiorowska.

WIEDZA CZY KOMPETENCJE?

Aktualnie rzeczywistość wokół nas zmienia się w zawrotnym tempie. Zadaniem skutecznej edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do świata, którego obecnie nie znamy. Wiedza zawarta w podręcznikach szkolnych nie jest do tego wystarczająca. Szkoły przyszłości to szkoły, które koncentrują się na kompetencjach niezbędnych do sukcesu w XXI wieku.
Wg najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego „FUTURE OF JOBS 2023” https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf 5 kluczowych umiejętności pożądanych na rynku pracy to:

  • Analityczne myślenie,
  • Kreatywne, twórcze myślenie,
  • Rezyliencja, elastyczność i zdolność do adaptacji,
  • Świadomość siebie,
  • Ciekawość i uczenie się przez całe życie.


Istnieją w Polsce szkoły, dla których rozwijanie kompetencji przyszłości jest ważne. Przykładem mogą być @Szkoły Uczące Myślenia realizujące autorski projekt edukacyjny @Instytutu Krytycznego Myślenia, który zawiera najnowsze rozwiązania metodyczne z obszaru myślenia krytycznego i rozwijania kompetencji 4K. W tej chwili w sieci skupionych jest ponad 100 szkół, które wdrażają unikalną metodykę pracy opartą o widoczne myślenie wg Johna Hattiego, wykorzystująca rutyny myślowe @Project Zero – inicjatywy badawczej z zakresu edukacji prowadzonej przez Harvard Graduate School od Education. Project Zero promuje innowacyjne metody nauczania i uczenia się oraz rozwija narzędzia i zasoby dla nauczycieli i uczniów, które wspierają rozwój intelektualny i twórczy proces myślowy. W skali kraju jest to jednak bardzo skromny odsetek, który nie jest w stanie na ten moment zagwarantować poważnej zmiany w edukacji.

Szkoła tradycyjna w większości przypadków się nie sprawdza. Ciekawą alternatywą jest edukacja domowa, która – jeśli jest dobrze przemyślanym wyborem świadomych, głęboko przekonanych o swoich wartościach i celach życiowych rodziców – ma dużą szansę stać się skutecznym sposobem na wszechstronny, nieskrępowany rozwój dziecka.
Podjęcie decyzji o edukacji domowej dla swojego dziecka – wymaga przemyślenia i odpowiedniego przygotowania. Potrzeba mądrych dorosłych – rodziców i raczej mentorów, niż nauczycieli – odpowiednio wspierających młodych ludzi w tej, dającej wiele możliwości, swobody, ale również wymagającej drogi do rozwoju i spełnienia, przede wszystkim zmiany ograniczających przekonań.

Więcej o edukacji domowej znajdziesz pod linkiem: Edu-Masters – Szkoła online


Kamila Wróblewska-Cetler i Ewelina Grybuś
Założycielki i właścicielki autorskiej niepublicznej Szkoły Podstawowej „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim, certyfikowane trenerki III stopnia Myślenia Krytycznego @IKM, autorki projektu @edu-masters skierowanego do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej, realizujących edukację domową

#mama #praca #edukacja #pracazadalna #edukacjadomowa #rodzic #dziecko #tata #rodzina #szkoła #inwestycja #eko #zdrowie #dobrostan #nauka #kompetencjeprzyszłości #sukces #życie #motywacja #inspiracja #angielski #dzieci #motywacja #lifebalance #myśleniekrytyczne #szkołapodstawowa #pracaonline #naukazdalna #pasja #podróże #4K #myśleniekrytyczne #egzaminyklasyfikacyjne #szkołaprzyjazna #platformaedukacyjna #homeschooling # blendede-learning