Skip to content

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.edu-masters.online

Strona internetowa www.edu-masters.online jest prowadzona przez administratora: “Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” Szkolna 1, 59-600 Lwówek Śląski. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@edu-masters.online

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@edu-masters.online. Dla firmy “Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” Szkolna 1, 59-600 Lwówek Śląski ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz nieustannie dąży do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma: “Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” Szkolna 1, 59-600 Lwówek Śląski.

 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe – to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są przez Administratora przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami :

 • Rzetelności i legalności – co oznacza, że dane przetwarzane będą uczciwie, zgodnie z prawidłowo zidentyfikowanymi, zgodnymi z RODO podstawami prawnymi, adekwatnymi dla poszczególnych czynności przetwarzania. Administrator identyfikuje i określa właściwą dla poszczególnej czynności przetwarzania podstawę prawną.
 • Przejrzystości – co oznacza, że podmioty danych są w sposób przejrzysty, przystępny i zrozumiały informowane o tym kto, na jakiej podstawie, w jakim celu, w jakim zakresie i jak długo będzie przetwarzała ich dane. Podmioty danych są ponadto informowane o : odbiorcach danych, przysługujących im prawach i sposobie ich realizacji oraz o tym, czy dane będą przekazywane do krajów znajdujących się poza UE i czy dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i jeśli tak, jaki będzie to miało wpływ na sytuację podmiotu danych. Administrator zapewni, że obowiązek informacyjny spełniany będzie :
 1. W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w momencie ich zbierania,
 2. W przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w ciągu 30 dni od ich pozyskania
 • Ograniczenia celu – co oznacza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz że nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Minimalizacji danych – co oznacza, że dane są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne by osiągnąć cel, dla którego są przetwarzane.
 • Prawidłowości – co oznacza, że przetwarzane dane są poprawne, zgodne z prawdą a w razie potrzeby podlegają
 • Ograniczenia przechowywania – co oznacza, że dane będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są przetwarzane.
 • Integralności i poufności – co oznacza, że dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo a w szczególności w sposób zapewniający ochronę przed : przypadkową lub nieautoryzowaną utratą, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Danych Osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Administrator opracował system ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zdefiniowanych w ich organizacji ryzyk, na które narażone są przetwarzane dane (risk based approach).
 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

4.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowę (wypełniają pola rejestracyjne – formularze rejestracyjne) bądź wyrażają swoją zgodę, stajecie się Państwo Użytkownikiem naszej strony a  Administrator przetwarza dostarczone przez Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania tych danych, podajemy Państwu w momencie zbierania tych danych, w odrębnych klauzulach informacyjnych.

4.2. Pliki cookies i dane automatycznie zapisywane

W celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej oraz w celu dostarczenia Państwu informacji o ofercie handlowej na naszej stronie, Administrator wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, po to, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów Administrator (w naszym przypadku Administrator) może przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony internetowej . Do wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy zgody Użytkownika.

O wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie innych, niż niezbędne do korzystania ze strony internetowej, będziecie Państwo proszeni za pośrednictwem banneru wyświetlającego się na stronie internetowej. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe. Macie Państwo możliwość dokonania ustawień zgodnie z którym, możliwe będzie tylko używanie niezbędnych plików cookies. W każdym momencie możecie wycofać zgodę, poprzez zmianę w ustawieniach Waszej przeglądarki.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookies.

 1. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

5.1. Wypełnianie formularzy na stronie internetowej  (dla kandydatów i innych osób zainteresowanych ofertą firmy ““Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” Szkolna 1, 59-600 Lwówek Śląski.

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane po wypełnieniu przez Państwa formularzy znajdujących się na stronie, dzięki którym będziecie mieli możliwość zapisania się do naszej bazy kandydatów albo będziecie mogli uzyskać informacje których oczekujecie, przed nawiązaniem współpracy z nami. Podstawy prawne przetwarzania podajemy Państwu za każdym razem, kiedy zbieramy od Państwa dane w klauzulach informacyjnych, z którymi bez trudu możecie się zapoznać podczas wypełniania formularzy.

5.2. Korzystanie ze strony internetowej

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby Państwa wizyta na stronie www.edu-masters.online była w najwyższym stopniu dla Państwa przejrzysta i przyjemna. Z tego powodu przetwarzamy posiadane Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail, pików cookies czy częstotliwości odwiedzin strony i analizy wykorzystywanych usług. O ile nie określono inaczej w poniższych przepisach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w postaci zapewnienia Państwu najbardziej możliwe najbardziej atrakcyjnych treści w ramach strony internetowej).

5.3. Wysyłanie informacji o ofercie produktowej Administratora – newsletter

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o bieżącej ofercie handlowej jaką chcielibyśmy  Państwu przedstawić, będziemy mieli możliwość wysyłania newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku Państwa zgoda, która jest alternatywna i nie jest ona warunkiem skorzystania ze strony internetowej. W tym przypadku, Państwa zgoda jest oparta na przepisie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Państwa danych jest zapewnienie możliwości wstępnej komunikacji z firmą ““Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” Szkolna 1, 59-600 Lwówek Śląski, a także prowadzenie działań marketingowych wobec użytkowników strony – o ile wyrażą oni na to odrębną zgodę. Wstępna komunikacja polega na tym, że umożliwiamy Państwu wypełnienie formularzy za pośrednictwem których przekazujecie nam swoje dane, które są nam niezbędne abyśmy mogli nawiązać współpracę. Przy każdym formularzu odrębnie spełniamy obowiązki informacyjne tak, abyście mieli Państwo pełną i przejrzystą informację o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Systemy używane dla celów analizowania strony internetowej i aplikacji

7.1. Warunki ogólne

Chcemy, aby nasza strona internetowa www.edu-masters.online była zaprojektowana w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego w celu nieustannego dążenia do poprawy jakości wykorzystujemy nowoczesne narzędzia marketingowe, które umożliwiają nam monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Narzędzi do monitoringu sieci używamy do gromadzenia następujących danych:

 1. Kiedy i jak często odwiedzacie nasza stronę?
 2. Jakie usługi oferowane poprzez aplikację są najczęściej wybierane?
 3. Jakie osoby korzystają ze strony i aplikacji (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)

Wszystkie powyższe dane są danymi zbiorczymi i nie używamy ich nigdy w celu identyfikacji osoby fizycznej.

Na podstawie tych informacji zestawiamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Które treści są w szczególności atrakcyjne dla użytkowników naszej strony internetowej?
 2. Które usługi są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników?
 3. Jakie usługi powinniśmy oferować naszym użytkownikom.

W szczególności korzystamy z automatycznie zbieranych danych, o których mowa w punkcie 4.2 powyżej. Na ich podstawie są pod pseudonimem tworzone są anonimowe profile użytkowników, w których przechowujemy dane.

7.2. Google Analytics.

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.3. Google Ads / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google Ads w Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „Google”).

Remarketing w systemie Google Ads jest funkcją, która po zaimplementowaniu odpowiedniego kodu w witrynie pozwala na stworzenie spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy, który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google w celu stworzenia targetowanych na Państwa potrzeby reklam. W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookie gromadzone z poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki Google. Odwiedziny użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej urządzenia, a nie danych osobowych; dane osobowe nie są przechowywane. Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Ads oraz poltyki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.4. Google Ads / Śledzenie konwersji

Administrator korzysta z systemu reklamowego Google Ads, usługi świadczonej przez Google Inc. z siedzibą w USA („Google”), i możliwości, które daje ten system w zakresie śledzenia konwersji. Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, Google Ads zapisze w przeglądarce plik cookie, który umożliwi nam zebranie statystyk na temat aktywności Użytkownika na naszej stronie. Pliki te przestają być aktywne po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji personalnej. Jeżeli w trakcie aktywności plików cookie odwiedzą Państwo strony witryny reklamodawcy, Google i reklamodawca otrzymają informacje, że reklama została wyświetlona. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców Ads, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymają Państwo żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Ads oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.5. Hub Spot

Administrator korzysta z systemu Hub Spot dostarczanego przez Businessweb wykorzystując pełnię możliwości, jakie daje system, w tym z funkcji profilowania. Pełna informacja na temat polityki prywatności systemu znajduje się na stronie: Polityka prywatności – BusinessWeb

7.6. Facebook Pixel

Administrator korzysta z usługi Piksel Facebook w celu pomiaru skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie oraz profilowania i remarketingu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie piksela Faceboooka znajdują się tutaj: Ustawienia plików cookie piksela Facebooka

7.7. Linkedin Insight Tag

Administrator korzysta z usługi LinkedIn Insight Tag w celach analitycznych, poprawienia funkcjonalności strony oraz profilowania i remarketingu. Więcej informacji o plikach cookie wykorzystywanych przez LinedIn Insight Tag.

7.8. Call Page

Administrator korzysta z usługi Call Page, której dostawcą jest Call Page Sp. Z o.o. Pełna polityka prywatności firmy znajduje się tutaj: Polityka Prywatności | CallPage

7.9. Chat Bot

Administrator korzysta z usług firmy Koda Bots Chatboty i voiceboty | System do Automatyzacji Komunikacji | KODA Bots. Pełna polityka prywatności narzędzia jest dostępna tutaj: Polityka Prywatności Koda Bots

 1. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Maksymalny czas, przez który przechowujemy dane to 24 miesiące. Po tym czasie pliki cookie są automatycznie usuwane, warunkiem automatycznego usunięcia jest ponowna wizyta na stronie www.edu-masters.online.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywanie danych, podawanych bezpośrednio przez Państwa w celu wypełnienia formularzy dla kandydatów i formularzy kontaktowych, są Państwu podawane w klauzulach informacyjnych z którymi w łatwy sposób możecie się zapoznać w momencie podawania swoich danych.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.06.2023 r.

FAQ

Często zadawane pytania

Wszystko co warto wiedzieć o edukacji domowej

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to sposób spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą. Na świecie edukacja domowa jest bardzo popularna w krajach anglosaskich, Anglii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Tam w formie edukacji domowej uczą się miliony dzieci, natomiast w Polsce z różnych form edukacji domowej korzysta obecnie kilkadziesiąt tysięcy dzieci. 
Ucząc się w formie edukacji domowej dziecko nie musi chodzić do szkoły na zajęcia, uczy się wg własnego planu, w dowolnym czasie, tak, aby zdać egzaminy klasyfikacyjne z większości przedmiotów przed końcem roku szkolnego.

Kto może uczyć się w formie edukacji domowej?

Uczniem w edukacji domowej może być każde dziecko realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego czyli “zerówkę”. Do rozpoczęcia edukacji domowej wymagana jest zgoda obydwojga rodziców. Do rozpoczęcia edukacji domowej nie są wymagane kwalifikacje rodziców, ani zgoda poradni.

Jak rozpocząć edukację domową?

Do rozpoczęcia edukacji domowej (ED) wymagana jest zgoda obydwojga rodziców oraz zgoda dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Decydując się na edukację domową bardzo wielu rodziców zmienia szkołę na taką, która jest przyjazna ED. Zazwyczaj uzgadniają z dyrektorem nowej szkoły warunki, zakres wsparcia udzielonego przez szkołę w edukacji, sposób przeprowadzania egzaminów, po czym dokonują zapisu do szkoły i niezbędnych formalności, które są bardzo proste. Ograniczają się do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz odpowiednich oświadczeń, których wzory przekazuje szkoła. Jeśli dziecko jest już uczniem innej szkoły, to formalności związane z przeniesieniem dokumentów (arkusza ocen) załatwia nowa szkoła.

Co to jest szkoła macierzysta?

Potocznie nazywamy szkołą macierzysta tę szkołę, do której zapisane jest dziecko w edukacji domowej. W odróżnieniu do szkoły wolnej/demokratycznej lub świetlicy, w której dziecko spędza regularnie czas. Szkołą macierzystą może być tylko szkoła, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Tak jak nasza Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim.

Jaka jest podstawa prawna dla edukacji domowej?

W Polsce edukację domową reguluje artykuł 37 ustawy Prawo Oświatowe.
Najczęściej stosowaną w Polsce formą spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą jest:
edukacja zdalna przez internet w małych kilkuosobowych grupach dzieci z całej Polski, które mają podobne zainteresowania,
uczestniczenie w wybranych zajęciach w szkole stacjonarnej,
edukacja w domu, w gronie rodzeństwa z rodzicami bez stałych spotkań edukacyjnych bezpośrednich czy przez internet,
edukacja w małych grupach, świetlicach, wolnych – demokratycznych szkołach; są to zazwyczaj małe i średnie grupy tworzone przez rodziców lub pedagogów z nurtu edukacji alternatywnej.

Dzieci w ED często też rozwijają swoje zainteresowania, artystyczne, sportowe czy edukacyjne, niekiedy intensywnie ćwiczą w klubie sportowym.
Wszystkie te cztery formy edukacji domowej można stosować na przemian lub łącznie. Każdy z nas, każdy z uczniów ma swoje własne potrzeby, każda rodzina ma swój własny sposób na życie. Wiele rodzin podróżuje, rodzice pracują w różnych miejscach lub o różnych porach, rodziny mieszkają czasem w trudno dostępnych rejonach i z tych oraz wielu innych powodów wybierają dla siebie najlepszy, najbardziej dogodny model edukacji domowej.

Czy można przejść na edukację domową w ciągu roku szkolnego?

Tak, wiele dzieci decyduje się na przejście na edukację domową w swojej szkole lub zmieniając szkołę także w ciągu roku szkolnego, nawet w czerwcu, ważne by zdążyć zdać wszystkie egzaminy.

Kiedy można przejść z edukacji domowej do nauki stacjonarnej w szkole?

Przejście z edukacji domowej do nauki stacjonarnej w szkole jest możliwe w dowolnym momencie.

Czy adres zamieszkania ma znaczenie przy zapisywaniu się do Szkoły?

Nie. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja. Dzieci uczące się w systemie edukacji domowej mogą uczyć się w każdej szkole w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania.

Formalności

Jak wygląda procedura zapisu dziecka w edukacji domowej do naszej szkoły, kontakt z Rodzicem, powiadamianie szkoły rejonowej?

Koordynator przeprowadza rozmowę z zainteresowanym rodzicem, tak aby w sposób wyczerpujący udzielić pełnej informacji o organizacji edukacji, egzaminów oraz wszelkich formalności z tym związanych. Następnie we współpracy z sekretariatem szkoły dopełniamy wszelkich formalności, zbieramy dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do naszej szkoły. Sekretariat szkoły informuje szkołę rejonową o odbywaniu przez dziecko obowiązku szkolnego u nas.

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie dziecka?

świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia,
karta zgłoszeniowa

Czy pobierane są jakieś obowiązkowe opłaty?

Nie. Zapisanie dziecka do edukacji domowej jest bezpłatne.
W naszej ofercie proponujemy pakiety dodatkowe. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://edu-masters.online/oferta/

Co zapewniamy w ramach edukacji domowej?

podręczniki
legitymację szkolną
dostęp do biblioteki
konsultacje
dostęp do platformy, która jest dodatkowym narzędziem pomagającym w przygotowaniu do egzaminów

Informacje dotyczące pakietów dodatkowych znajdziesz tutaj: https://edu-masters.online/oferta/

Czy szkoła przekazuje szczegółowe informacje na temat wymagań egzaminacyjnych (kiedy i w jaki sposób rodzice/uczniowie je dostają)?

We wrześniu każdego roku szkolnego organizujemy spotkania dla dzieci i ich rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Nauczyciele przekazują swoje wymagania oraz przedstawiają, jak będzie przebiegał egzamin. Zarówno dzieci, jak i rodzice podczas takiego spotkania mają możliwość rozmowy z nauczycielami, zadania dodatkowych pytań. Jest to spotkanie przy kawie w bardzo przyjaznej atmosferze. Spotkania organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online. Rodzice i dzieci mają dostęp do maila wszystkich nauczycieli. Mają możliwość w ciągu roku szkolnego konsultować się z nauczycielami przedmiotów.

Czy jesteśmy elastyczni w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych?

Tak. Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Czy jesteśmy elastyczni w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych?

Tak. Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Jak wyglądają egzaminy?

Egzamin pisemny i ustny w klasach 1-3:

Egzamin odbywa się w formie gry planszowej - jest to nasz autorski pomysł. Na polach planszy znajdują się zadania z podstawy programowej, które dziecko wykonuje w formie pisemnej lub ustnej - w zależności od zadania.

Egzamin PISEMNY w klasach 4-8

Każdy przedmiot nieco inaczej przewiduje egzamin pisemny. Uczeń ma nieograniczoną ilość czasu - pisze tak długo, aż sam uzna, że praca została zakończona. Część pisemną wielu egzaminów klasyfikacyjnych uczniowie zaliczają z wykorzystaniem dobrze znanej im platformy edukacyjnej, na której pracują cały rok.

Egzamin USTNY w klasach 4-8

Egzamin ustny uczniowie zaliczają przygotowując i omawiając prezentację/plakat/ mapę myśli z wybranych przez siebie - wcześniej skonsultowanych z nauczycielem zagadnień.
Egzamin może odbyć się na miejscu u nas w szkole. Zapraszamy wtedy grupę chętnych uczniów wraz z rodzicami na spotkanie, gdzie chętne osoby w grupie lub indywidualnie omawiają swoje wcześniej przygotowane prezentacje, rozmawiają na ich temat z nauczycielem i grupą innych uczniów. W ten sposób mamy niezwykłą okazję do wzajemnego uczenia się. Podczas przerw w prezentacjach miło spędzamy razem czas, częstując się zdrowymi przekąskami. Rodzice również mają wtedy okazję do rozmowy przy kawie z innymi rodzinami, nauczycielami i właścicielkami szkoły. Jeśli z różnych przyczyn Twój przyjazd do szkoły nie jest możliwy, spotykamy się w podobny sposób on-line.

Czy szkoła przyjmuje uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym?

Tak. Wspólnie z rodzicem i na podstawie dostarczonych dokumentów ustalamy rodzaj dodatkowego wsparcia dla ucznia, jakie szkoła, bądź instytucje współpracujące ze szkołą mogą w takiej sytuacji udzielić. Na podstawie orzeczenia z poradni dostosowujemy także wymagania edukacyjne.