Skip to content

Oferta nauczania domowego
Edu-Masters

Klasy 1-3

W naszej szkole w ramach nauczania domowego dla uczniów klas 1-3 przygotowaliśmy ofertę opracowaną na bazie naszych doświadczeń, odpowiadającą na potrzeby uczniów i ich rodzin. Zapewniamy:

Dla klas młodszych (1-3) nie przewidujemy innych dodatkowych pakietów. Nauka w systemie edukacji domowej w naszej szkole jest bezpłatna.

Klasy 4-8

Pakiet podstawowy

Bez opłat
PLN 00
00
Miesięcznie
  •  

Każdy uczeń otrzymuje darmowy dostęp do platformy edukacyjnej, dzięki czemu może dobrze przygotować się do egzaminów klasyfikacyjnych z wszystkich wymaganych przedmiotów.

We wrześniu każdy uczeń otrzymuje szczegółowe zagadnienia i wytyczne do egzaminów z każdego przedmiotu. Przekazujemy je na spotkaniu organizacyjnym, na którym obecni są również wszyscy nauczyciele, którzy omawiają dokładnie jak będzie wyglądało zaliczenie z ich przedmiotu i odpowiadają na wszystkie pytania.

Pre-exam z każdego przedmiotu dostępny jest dla uczniów na naszej platformie edukacyjnej.

W trakcie całego roku szkolnego uczniowie mogą kontaktować się mailowo z nauczycielami wszystkich przedmiotów, konsultować swoje pomysły dotyczące prezentacji na egzamin ustny. Nauczyciele są w stałym kontakcie również w sprawach związanych z ustalaniem szczegółów dotyczących terminów i organizacji egzaminu.

Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Egzamin klasyfikacyjny z każdego z wymaganych w danej klasie przedmiotów składa się z części pisemnej i ustnej. Zarówno przygotowanie do egzaminu pisemnego, jak i sam egzamin odbywa się z wykorzystaniem naszej platformy edukacyjnej. Część ustna egzaminu to spotkanie z naszym nauczycielem, podczas którego chętne osoby w grupie lub indywidualnie omawiają swoje wcześniej przygotowane prezentacje, rozmawiają na ich temat z nauczycielem i grupą innych uczniów. W ten sposób mamy niezwykłą okazję do wzajemnego uczenia się . Podczas przerw w prezentacjach miło spędzamy razem czas, częstując się zdrowymi przekąskami. Rodzice również mają wtedy okazję do rozmowy przy kawie z innymi rodzinami, nauczycielami i właścicielkami szkoły.

Nasz zespół tworzą ludzie doświadczeni, od wielu lat współpracujący ze sobą na co dzień w szkole przyjaznej edukacji domowej – Szkole Podstawowej „Master’s Academy” . To ludzie empatyczni, kreatywni, elastyczni, otwarci na zmiany. Edukacja domowa nie jest dla nich niczym nowym, ponieważ znają ją i prowadzą egzaminy w ten sposób już od 6 lat. Na egzaminie tworzą życzliwą, pełną zrozumienia atmosferę, w której każdy „egzamin” to świetna przygoda.

W trakcie roku szkolnego zapraszamy chętne rodziny ED do wspólnych spotkań na żywo w naszej szkole na różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach integracyjnych.

Koordynator czuwa nad tym, aby wszyscy uczniowie otrzymali wszelkie niezbędne materiały, podręczniki, dokumenty itp. Ponadto jest to osoba, do której możesz zgłosić się zawsze z każdym pytaniem.

Pakiet optymalny

Płatne przez 10 miesięcy
PLN 280
00
Miesięcznie
  •  

Każdy uczeń otrzymuje darmowy dostęp do platformy edukacyjnej, dzięki czemu może dobrze przygotować się do egzaminów klasyfikacyjnych z wszystkich wymaganych przedmiotów.

Pre-exam z każdego przedmiotu dostępny jest dla uczniów na naszej platformie edukacyjnej.

W trakcie całego roku szkolnego uczniowie mogą kontaktować się mailowo z nauczycielami wszystkich przedmiotów, konsultować swoje pomysły dotyczące prezentacji na egzamin ustny. Nauczyciele są w stałym kontakcie również w sprawach związanych z ustalaniem szczegółów dotyczących terminów i organizacji egzaminu.

Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Egzamin klasyfikacyjny z każdego z wymaganych w danej klasie przedmiotów składa się z części pisemnej i ustnej. Zarówno przygotowanie do egzaminu pisemnego, jak i sam egzamin odbywa się z wykorzystaniem naszej platformy edukacyjnej. Część ustna egzaminu to spotkanie z naszym nauczycielem, podczas którego chętne osoby w grupie lub indywidualnie omawiają swoje wcześniej przygotowane prezentacje, rozmawiają na ich temat z nauczycielem i grupą innych uczniów. W ten sposób mamy niezwykłą okazję do wzajemnego uczenia się . Podczas przerw w prezentacjach miło spędzamy razem czas, częstując się zdrowymi przekąskami. Rodzice również mają wtedy okazję do rozmowy przy kawie z innymi rodzinami, nauczycielami i właścicielkami szkoły.

Nasz zespół tworzą ludzie doświadczeni, od wielu lat współpracujący ze sobą na co dzień w szkole przyjaznej edukacji domowej – Szkole Podstawowej „Master’s Academy” . To ludzie empatyczni, kreatywni, elastyczni, otwarci na zmiany. Edukacja domowa nie jest dla nich niczym nowym, ponieważ znają ją i prowadzą egzaminy w ten sposób już od 6 lat. Na egzaminie tworzą życzliwą, pełną zrozumienia atmosferę, w której każdy „egzamin” to świetna przygoda.

W trakcie roku szkolnego zapraszamy chętne rodziny ED do wspólnych spotkań na żywo w naszej szkole na różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach integracyjnych.

Koordynator czuwa nad tym, aby wszyscy uczniowie otrzymali wszelkie niezbędne materiały, podręczniki, dokumenty itp. Ponadto jest to osoba, do której możesz zgłosić się zawsze z każdym pytaniem.

Jednorazowy warsztaty „Mój plan na skuteczną, efektywną i przyjemną naukę” organizowany jest dla grupy chętnych uczniów we wrześniu każdego roku. Celem warsztatu jest wyposażenie uczniów i ich rodziców w narzędzia, które pomogą im dobrze zorganizować czas, przestrzeń i warunki do nauki tak, aby była ona skuteczna, efektywna i jednocześnie przyjemna. Możliwy udział zarówno w spotkaniu na żywo w szkole, jak i on-line.

Cykl warsztatów rozwijających kompetencje 4K – Komunikację, Kreatywność, Krytyczne Myślenie i Kooperację to 4 dwugodzinne spotkania, na których uczniowie doświadczają pracy w kulturze myślenia i za pomocą odpowiednich narzędzi i pracy zespołowej nabywają umiejętności i kompetencje w zakresie 4K.

W każdym roku szkolnym proponujemy rodzicom udział w webinariach prowadzonych przez naszych nauczycieli lub współpracujących z nami specjalistów. Każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ proponowane tematy będą dotyczyły dzieci młodszych, nastolatków, dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także uniwersalnych dla każdego rodzica. Harmonogram i tematyka webinarów na dany rok szkolny ustalamy po spotkaniu wrześniowym, na którym w ankiecie zbieramy od Państwa informacje dotyczące potrzeb w tym zakresie.

Po każdym egzaminie uczeń oprócz lub w zamian za ocenę cyfrową (decyduje rodzic) otrzymuje opisową informację zwrotną, dzięki której ma pełen obraz umiejętności, które opanowane są na wysokim poziomie, wskazane obszary, które wymagają jeszcze doskonalenia oraz wskazówki do dalszej pracy.

We wrześniu prowadzimy zapisy na zajęcia edukacyjne z wybranych przez ucznia 3 przedmiotów i w okresie od października do maja wg ustalonego harmonogramu spotykamy się w małych grupach na lekcjach on-line raz w tygodniu z każdego przedmiotu.

Pakiet PREMIUM

Płatne przez 10 miesięcy
PLN 490
00
Miesięcznie
  •  

Każdy uczeń otrzymuje darmowy dostęp do platformy edukacyjnej, dzięki czemu może dobrze przygotować się do egzaminów klasyfikacyjnych z wszystkich wymaganych przedmiotów.

Pre-exam z każdego przedmiotu dostępny jest dla uczniów na naszej platformie edukacyjnej.

W trakcie całego roku szkolnego uczniowie mogą kontaktować się mailowo z nauczycielami wszystkich przedmiotów, konsultować swoje pomysły dotyczące prezentacji na egzamin ustny. Nauczyciele są w stałym kontakcie również w sprawach związanych z ustalaniem szczegółów dotyczących terminów i organizacji egzaminu.

Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Egzamin klasyfikacyjny z każdego z wymaganych w danej klasie przedmiotów składa się z części pisemnej i ustnej. Zarówno przygotowanie do egzaminu pisemnego, jak i sam egzamin odbywa się z wykorzystaniem naszej platformy edukacyjnej. Część ustna egzaminu to spotkanie z naszym nauczycielem, podczas którego chętne osoby w grupie lub indywidualnie omawiają swoje wcześniej przygotowane prezentacje, rozmawiają na ich temat z nauczycielem i grupą innych uczniów. W ten sposób mamy niezwykłą okazję do wzajemnego uczenia się . Podczas przerw w prezentacjach miło spędzamy razem czas, częstując się zdrowymi przekąskami. Rodzice również mają wtedy okazję do rozmowy przy kawie z innymi rodzinami, nauczycielami i właścicielkami szkoły. 

Nasz zespół tworzą ludzie doświadczeni, od wielu lat współpracujący ze sobą na co dzień w szkole przyjaznej edukacji domowej – Szkole Podstawowej „Master’s Academy” . To ludzie empatyczni, kreatywni, elastyczni, otwarci na zmiany. Edukacja domowa nie jest dla nich niczym nowym, ponieważ znają ją i prowadzą egzaminy w ten sposób już od 6 lat. Na egzaminie tworzą życzliwą, pełną zrozumienia atmosferę, w której każdy „egzamin” to świetna przygoda.

W trakcie roku szkolnego zapraszamy chętne rodziny ED do wspólnych spotkań na żywo w naszej szkole na różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach integracyjnych.

Koordynator czuwa nad tym, aby wszyscy uczniowie otrzymali wszelkie niezbędne materiały, podręczniki, dokumenty itp. Ponadto jest to osoba, do której możesz zgłosić się zawsze z każdym pytaniem.

Jednorazowy warsztaty „Mój plan na skuteczną, efektywną i przyjemną naukę” organizowany jest dla grupy chętnych uczniów we wrześniu każdego roku. Celem warsztatu jest wyposażenie uczniów i ich rodziców w narzędzia, które pomogą im dobrze zorganizować czas, przestrzeń i warunki do nauki tak, aby była ona skuteczna, efektywna i jednocześnie przyjemna. Możliwy udział zarówno w spotkaniu na żywo w szkole, jak i on-line.

Cykl warsztatów rozwijających kompetencje 4K – Komunikację, Kreatywność, Krytyczne Myślenie i Kooperację to 4 dwugodzinne spotkania, na których uczniowie doświadczają pracy w kulturze myślenia i za pomocą odpowiednich narzędzi i pracy zespołowej nabywają umiejętności i kompetencje w zakresie 4K.

W każdym roku szkolnym proponujemy rodzicom udział w webinariach prowadzonych przez naszych nauczycieli lub współpracujących z nami specjalistów. Każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ proponowane tematy będą dotyczyły dzieci młodszych, nastolatków, dzieci z trudnościami rozwojowymi, a także uniwersalnych dla każdego rodzica. Harmonogram i tematyka webinarów na dany rok szkolny ustalamy po spotkaniu wrześniowym, na którym w ankiecie zbieramy od Państwa informacje dotyczące potrzeb w tym zakresie.

Po każdym egzaminie uczeń oprócz lub w zamian z ocenę cyfrową (decyduje rodzic) otrzymuje opisową informację zwrotną, dzięki której ma pełen obraz umiejętności, które opanowane są na wysokim poziomie, wskazane obszary, które wymagają jeszcze doskonalenia oraz wskazówki do dalszej pracy.

We wrześniu prowadzimy zapisy na zajęcia edukacyjne z wybranych przez ucznia 3 przedmiotów i w okresie od października do maja wg ustalonego harmonogramu spotykamy się w małych grupach na lekcjach on-line raz w tygodniu z każdego przedmiotu.

Cykliczne zajęcia indywidualne z tutorem mają na celu kształtowanie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy. W szczególności wiążą się z ukierunkowaniem na rozwój samoświadomości, uczenia się przez całe życie, myślenia krytycznego, kreatywności, a także postaw wspomagających osiąganie sukcesów edukacyjnych i zawodowych na dalszych ścieżkach kariery. Efektem końcowym cyklu zajęć w danym roku szkolnym jest indywidualne PORTFOLIO ucznia, nad którym pracował wraz z tutorem cały rok.

Podczas pracy indywidualnej z dzieckiem, wykorzystując narzędzia własne, popularne testy i kwestionariusze określamy style uczenia się, mocne strony i predyspozycje. Informację z opisami wyników i wskazówek przekazujemy dla dzieciom i rodzicom w formie pisemnej.

Unikatowa oferta naszej szkoły wsparcia dla rodziców i uczniów w edukacji domowej to program stworzony z myślą o zapewnieniu pełnego i wszechstronnego wsparcia
w procesie nauczania domowego. Nasza oferta wyróżnia się innowacyjnym podejściem oraz bogatą gamą zasobów, które mają na celu zapewnić sukces edukacyjny i rozwój uczniów, jednocześnie odciążając rodziców w tym procesie.

Nasza wyjątkowa propozycja wsparcia dla rodziców i uczniów w edukacji domowej stanowi kompleksowe podejście do nauczania domowego, które uwzględnia zarówno aspekty merytoryczne, jak i emocjonalne, zapewniając jednocześnie komfort
i efektywność nauki w takich warunkach.

FAQ

Często zadawane pytania

Wszystko co warto wiedzieć o edukacji domowej

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to sposób spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą. Na świecie edukacja domowa jest bardzo popularna w krajach anglosaskich, Anglii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Tam w formie edukacji domowej uczą się miliony dzieci, natomiast w Polsce z różnych form edukacji domowej korzysta obecnie kilkadziesiąt tysięcy dzieci. 
Ucząc się w formie edukacji domowej dziecko nie musi chodzić do szkoły na zajęcia, uczy się wg własnego planu, w dowolnym czasie, tak, aby zdać egzaminy klasyfikacyjne z większości przedmiotów przed końcem roku szkolnego.

Kto może uczyć się w formie edukacji domowej?

Uczniem w edukacji domowej może być każde dziecko realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego czyli “zerówkę”. Do rozpoczęcia edukacji domowej wymagana jest zgoda obydwojga rodziców. Do rozpoczęcia edukacji domowej nie są wymagane kwalifikacje rodziców, ani zgoda poradni.

Jak rozpocząć edukację domową?

Do rozpoczęcia edukacji domowej (ED) wymagana jest zgoda obydwojga rodziców oraz zgoda dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Decydując się na edukację domową bardzo wielu rodziców zmienia szkołę na taką, która jest przyjazna ED. Zazwyczaj uzgadniają z dyrektorem nowej szkoły warunki, zakres wsparcia udzielonego przez szkołę w edukacji, sposób przeprowadzania egzaminów, po czym dokonują zapisu do szkoły i niezbędnych formalności, które są bardzo proste. Ograniczają się do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz odpowiednich oświadczeń, których wzory przekazuje szkoła. Jeśli dziecko jest już uczniem innej szkoły, to formalności związane z przeniesieniem dokumentów (arkusza ocen) załatwia nowa szkoła.

Co to jest szkoła macierzysta?

Potocznie nazywamy szkołą macierzysta tę szkołę, do której zapisane jest dziecko w edukacji domowej. W odróżnieniu do szkoły wolnej/demokratycznej lub świetlicy, w której dziecko spędza regularnie czas. Szkołą macierzystą może być tylko szkoła, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Tak jak nasza Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim.

Jaka jest podstawa prawna dla edukacji domowej?

W Polsce edukację domową reguluje artykuł 37 ustawy Prawo Oświatowe.
Najczęściej stosowaną w Polsce formą spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą jest:
edukacja zdalna przez internet w małych kilkuosobowych grupach dzieci z całej Polski, które mają podobne zainteresowania,
uczestniczenie w wybranych zajęciach w szkole stacjonarnej,
edukacja w domu, w gronie rodzeństwa z rodzicami bez stałych spotkań edukacyjnych bezpośrednich czy przez internet,
edukacja w małych grupach, świetlicach, wolnych – demokratycznych szkołach; są to zazwyczaj małe i średnie grupy tworzone przez rodziców lub pedagogów z nurtu edukacji alternatywnej.

Dzieci w ED często też rozwijają swoje zainteresowania, artystyczne, sportowe czy edukacyjne, niekiedy intensywnie ćwiczą w klubie sportowym.
Wszystkie te cztery formy edukacji domowej można stosować na przemian lub łącznie. Każdy z nas, każdy z uczniów ma swoje własne potrzeby, każda rodzina ma swój własny sposób na życie. Wiele rodzin podróżuje, rodzice pracują w różnych miejscach lub o różnych porach, rodziny mieszkają czasem w trudno dostępnych rejonach i z tych oraz wielu innych powodów wybierają dla siebie najlepszy, najbardziej dogodny model edukacji domowej.

Czy można przejść na edukację domową w ciągu roku szkolnego?

Tak, wiele dzieci decyduje się na przejście na edukację domową w swojej szkole lub zmieniając szkołę także w ciągu roku szkolnego, nawet w czerwcu, ważne by zdążyć zdać wszystkie egzaminy.

Kiedy można przejść z edukacji domowej do nauki stacjonarnej w szkole?

Przejście z edukacji domowej do nauki stacjonarnej w szkole jest możliwe w dowolnym momencie.

Czy adres zamieszkania ma znaczenie przy zapisywaniu się do Szkoły?

Nie. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja. Dzieci uczące się w systemie edukacji domowej mogą uczyć się w każdej szkole w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania.

Formalności

Jak wygląda procedura zapisu dziecka w edukacji domowej do naszej szkoły, kontakt z Rodzicem, powiadamianie szkoły rejonowej?

Koordynator przeprowadza rozmowę z zainteresowanym rodzicem, tak aby w sposób wyczerpujący udzielić pełnej informacji o organizacji edukacji, egzaminów oraz wszelkich formalności z tym związanych. Następnie we współpracy z sekretariatem szkoły dopełniamy wszelkich formalności, zbieramy dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do naszej szkoły. Sekretariat szkoły informuje szkołę rejonową o odbywaniu przez dziecko obowiązku szkolnego u nas.

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie dziecka?

świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia,
karta zgłoszeniowa

Czy pobierane są jakieś obowiązkowe opłaty?

Nie. Zapisanie dziecka do edukacji domowej jest bezpłatne.
W naszej ofercie proponujemy pakiety dodatkowe. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://edu-masters.online/oferta/

Co zapewniamy w ramach edukacji domowej?

podręczniki
legitymację szkolną
dostęp do biblioteki
konsultacje
dostęp do platformy, która jest dodatkowym narzędziem pomagającym w przygotowaniu do egzaminów

Informacje dotyczące pakietów dodatkowych znajdziesz tutaj: https://edu-masters.online/oferta/

Czy szkoła przekazuje szczegółowe informacje na temat wymagań egzaminacyjnych (kiedy i w jaki sposób rodzice/uczniowie je dostają)?

We wrześniu każdego roku szkolnego organizujemy spotkania dla dzieci i ich rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Nauczyciele przekazują swoje wymagania oraz przedstawiają, jak będzie przebiegał egzamin. Zarówno dzieci, jak i rodzice podczas takiego spotkania mają możliwość rozmowy z nauczycielami, zadania dodatkowych pytań. Jest to spotkanie przy kawie w bardzo przyjaznej atmosferze. Spotkania organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online. Rodzice i dzieci mają dostęp do maila wszystkich nauczycieli. Mają możliwość w ciągu roku szkolnego konsultować się z nauczycielami przedmiotów.

Czy jesteśmy elastyczni w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych?

Tak. Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Czy jesteśmy elastyczni w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych?

Tak. Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Jak wyglądają egzaminy?

Egzamin pisemny i ustny w klasach 1-3:

Egzamin odbywa się w formie gry planszowej - jest to nasz autorski pomysł. Na polach planszy znajdują się zadania z podstawy programowej, które dziecko wykonuje w formie pisemnej lub ustnej - w zależności od zadania.

Egzamin PISEMNY w klasach 4-8

Każdy przedmiot nieco inaczej przewiduje egzamin pisemny. Uczeń ma nieograniczoną ilość czasu - pisze tak długo, aż sam uzna, że praca została zakończona. Część pisemną wielu egzaminów klasyfikacyjnych uczniowie zaliczają z wykorzystaniem dobrze znanej im platformy edukacyjnej, na której pracują cały rok.

Egzamin USTNY w klasach 4-8

Egzamin ustny uczniowie zaliczają przygotowując i omawiając prezentację/plakat/ mapę myśli z wybranych przez siebie - wcześniej skonsultowanych z nauczycielem zagadnień.
Egzamin może odbyć się na miejscu u nas w szkole. Zapraszamy wtedy grupę chętnych uczniów wraz z rodzicami na spotkanie, gdzie chętne osoby w grupie lub indywidualnie omawiają swoje wcześniej przygotowane prezentacje, rozmawiają na ich temat z nauczycielem i grupą innych uczniów. W ten sposób mamy niezwykłą okazję do wzajemnego uczenia się. Podczas przerw w prezentacjach miło spędzamy razem czas, częstując się zdrowymi przekąskami. Rodzice również mają wtedy okazję do rozmowy przy kawie z innymi rodzinami, nauczycielami i właścicielkami szkoły. Jeśli z różnych przyczyn Twój przyjazd do szkoły nie jest możliwy, spotykamy się w podobny sposób on-line.

Czy szkoła przyjmuje uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym?

Tak. Wspólnie z rodzicem i na podstawie dostarczonych dokumentów ustalamy rodzaj dodatkowego wsparcia dla ucznia, jakie szkoła, bądź instytucje współpracujące ze szkołą mogą w takiej sytuacji udzielić. Na podstawie orzeczenia z poradni dostosowujemy także wymagania edukacyjne.