Skip to content

Dlaczego warto wybrać nauczanie domowe?

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas, w którym warto zastanowić się nad edukacją swojego dziecka. Coraz większa grupa rodziców rozważa, na ile to, co oferuje tradycyjna szkoła systemowa, daje to, czego oczekują i czego potrzebują młodzi ludzie, którzy będą za chwilę realizować się w życiu w świecie zmian i rozpędzonej transformacji, dotykającej różne sfery naszego życia. Postęp technologiczny, zmiany społeczne, a także wyzwania środowiskowe i gospodarcze mają wpływ na sposób, w jaki funkcjonujemy i żyjemy.
Dzieci spędzają obecnie wiele godzin w szkole. Ich dzień wypełniony jest również udziałem w różnorodnych zajęciach dodatkowych, korepetycjach i odrabianiem zadań domowych, zazwyczaj działanie w ciągu dnia kończy się bardzo późnym wieczorem. Często ilość czasu, który dziecko spędza w szkole, nie przekłada się na jego umiejętności i kompetencje – kluczowe potem na rynku pracy. Stan zdrowia psychicznego polskich uczniów również nie napawa optymizmem. Szkoła staje się centrum planowania i organizacji życia całej rodziny. Nie ma w nim przestrzeni na odpoczynek, czas na zabawę, wspólne chwile z najbliższymi i przyjaciółmi, czy rozwijanie swoich pasji. Często dzieci po prostu rezygnują ze swoich zainteresowań, bo zwyczajnie nie mają już na to siły. Alternatywą dla tego stanu rzeczy może być nauczanie domowe.

EDUKACJA DOMOWA

Wzrasta liczba rodziców, którym nie odpowiada taki sposób życia, nie chcą zgadzać się na to, aby to plan lekcji, zadania domowe, czas przeznaczony na przygotowanie do sprawdzianów dyktował rytm każdego dnia. Chcą mieć wpływ na sens i styl życia, decydować ile w nim radości, wolnego czasu, wyzwań i pasji, dlatego wybierają edukację domową, która zyskuje coraz większą popularność i staje się alternatywą dla tradycyjnego nauczania w szkołach.
Edukacja domowa to forma nauczania poza szkołą dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie nauczania domowego do dyrektora konkretnej szkoły – wybranej przez siebie spośród szkół w całej Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Dzieci są formalnie przypisane do tej szkoły, uczą się jednak w domu, korzystając z różnych form pomocy. Obecnie na rynku istnieją organizacje, instytucje oraz szkoły przyjazne edukacji domowej, które wspierają w tym procesie uczniów i rodziców, proponując działania dydaktyczne, konsultacje i integrację, zarówno stacjonarnie, jak i online. Powstaje wiele nowoczesnych platform ułatwiających planowanie i uczenie się. Coraz bardziej popularnym podejściem edukacyjnym staje się blended learning, który łączy zalety tradycyjnego nauczania z potencjałem technologii TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Zwiększa to elastyczność, personalizację i dostęp do różnorodnych zasobów.
Wszystkie te narzędzia uczniowie mogą wykorzystać, aby przygotować się do obowiązkowych rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z wymaganych przedmiotów. Po ich zdaniu uczniowie realizujący edukację domową otrzymują świadectwa takie same, jak dzieci uczące się w trybie stacjonarnym.
Taka forma edukacji uwalnia rodzinę od sztywno narzuconego planu dnia. Można ją realizować w dowolnym miejscu i czasie. Jednym z ważnych atutów nauczania domowego jest fakt, że nie ogranicza ona przestrzeni. Rodzice, mają możliwość mieszkania i podróżowanie wszędzie na świecie, jednocześnie zapewniając swoim dzieciom odpowiednie wykształcenie. Opiekunowie decydują o formie, metodach, sposobach uczenia się, zgodnie z wartościami danej rodziny. Takie rozwiązanie daje również więcej przestrzeni do rozwijania swoich pasji. Z tej możliwości korzystają często młodzi sportowcy, muzycy, tancerze…
W świecie sportu mamy wiele osób, które właśnie dzięki edukacji domowej miały możliwość trenowania i doskonalenia swoich umiejętności. Z uwagi na popularność dyscypliny, jak i niekwestionowane sukcesy polskiej tenisistki Igi Świątek warto wymienić tutaj korzystające z nauczania domowego amerykańskie tenisistki Serenę i Venus Williams.
Decyzję o edukowaniu swoich dzieci w domu podjęli również polscy aktorzy: Tomasz Kot czy Roma Gąsiorowska.

WIEDZA CZY KOMPETENCJE?

Aktualnie rzeczywistość wokół nas zmienia się w zawrotnym tempie. Zadaniem skutecznej edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do świata, którego obecnie nie znamy. Wiedza zawarta w podręcznikach szkolnych nie jest do tego wystarczająca. Szkoły przyszłości to szkoły, które koncentrują się na kompetencjach niezbędnych do sukcesu w XXI wieku.
Wg najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego „FUTURE OF JOBS 2023” https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf 5 kluczowych umiejętności pożądanych na rynku pracy to:

Analityczne myślenie,
Kreatywne, twórcze myślenie,
Rezyliencja, elastyczność i zdolność do adaptacji,
Świadomość siebie,
Ciekawość i uczenie się przez całe życie.

Istnieją w Polsce szkoły, dla których rozwijanie kompetencji przyszłości jest ważne. Przykładem mogą być @Szkoły Uczące Myślenia realizujące autorski projekt edukacyjny @Instytutu Krytycznego Myślenia, który zawiera najnowsze rozwiązania metodyczne z obszaru myślenia krytycznego i rozwijania kompetencji 4K. W tej chwili w sieci skupionych jest ponad 100 szkół, które wdrażają unikalną metodykę pracy opartą o widoczne myślenie wg Johna Hattiego, wykorzystująca rutyny myślowe @Project Zero – inicjatywy badawczej z zakresu edukacji prowadzonej przez Harvard Graduate School od Education. Project Zero promuje innowacyjne metody nauczania i uczenia się oraz rozwija narzędzia i zasoby dla nauczycieli i uczniów, które wspierają rozwój intelektualny i twórczy proces myślowy. W skali kraju jest to jednak bardzo skromny odsetek, który nie jest w stanie na ten moment zagwarantować poważnej zmiany w edukacji.
Szkoła tradycyjna w większości przypadków się nie sprawdza. Ciekawą alternatywą jest edukacja domowa, która – jeśli jest dobrze przemyślanym wyborem świadomych, głęboko przekonanych o swoich wartościach i celach życiowych rodziców – ma dużą szansę stać się skutecznym sposobem na wszechstronny, nieskrępowany rozwój dziecka.
Podjęcie decyzji o nauczaniu domowym dla swojego dziecka – wymaga przemyślenia i odpowiedniego przygotowania. Potrzeba mądrych dorosłych – rodziców i raczej mentorów, niż nauczycieli – odpowiednio wspierających młodych ludzi w tej, dającej wiele możliwości, swobody, ale również wymagającej drogi do rozwoju i spełnienia, przede wszystkim zmiany ograniczających przekonań.
Więcej o kwestiach formalnych edukacji domowej znajdziesz na naszej stronie w zakładce FAQ, oraz na stronie Oferta.

Pozostałe aktualności

FAQ

Często zadawane pytania

Wszystko co warto wiedzieć o edukacji domowej

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to sposób spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą. Na świecie edukacja domowa jest bardzo popularna w krajach anglosaskich, Anglii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Tam w formie edukacji domowej uczą się miliony dzieci, natomiast w Polsce z różnych form edukacji domowej korzysta obecnie kilkadziesiąt tysięcy dzieci. 
Ucząc się w formie edukacji domowej dziecko nie musi chodzić do szkoły na zajęcia, uczy się wg własnego planu, w dowolnym czasie, tak, aby zdać egzaminy klasyfikacyjne z większości przedmiotów przed końcem roku szkolnego.

Kto może uczyć się w formie edukacji domowej?

Uczniem w edukacji domowej może być każde dziecko realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego czyli “zerówkę”. Do rozpoczęcia edukacji domowej wymagana jest zgoda obydwojga rodziców. Do rozpoczęcia edukacji domowej nie są wymagane kwalifikacje rodziców, ani zgoda poradni.

Jak rozpocząć edukację domową?

Do rozpoczęcia edukacji domowej (ED) wymagana jest zgoda obydwojga rodziców oraz zgoda dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Decydując się na edukację domową bardzo wielu rodziców zmienia szkołę na taką, która jest przyjazna ED. Zazwyczaj uzgadniają z dyrektorem nowej szkoły warunki, zakres wsparcia udzielonego przez szkołę w edukacji, sposób przeprowadzania egzaminów, po czym dokonują zapisu do szkoły i niezbędnych formalności, które są bardzo proste. Ograniczają się do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz odpowiednich oświadczeń, których wzory przekazuje szkoła. Jeśli dziecko jest już uczniem innej szkoły, to formalności związane z przeniesieniem dokumentów (arkusza ocen) załatwia nowa szkoła.

Co to jest szkoła macierzysta?

Potocznie nazywamy szkołą macierzysta tę szkołę, do której zapisane jest dziecko w edukacji domowej. W odróżnieniu do szkoły wolnej/demokratycznej lub świetlicy, w której dziecko spędza regularnie czas. Szkołą macierzystą może być tylko szkoła, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Tak jak nasza Szkoła Podstawowa „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim.

Jaka jest podstawa prawna dla edukacji domowej?

W Polsce edukację domową reguluje artykuł 37 ustawy Prawo Oświatowe.
Najczęściej stosowaną w Polsce formą spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą jest:
edukacja zdalna przez internet w małych kilkuosobowych grupach dzieci z całej Polski, które mają podobne zainteresowania,
uczestniczenie w wybranych zajęciach w szkole stacjonarnej,
edukacja w domu, w gronie rodzeństwa z rodzicami bez stałych spotkań edukacyjnych bezpośrednich czy przez internet,
edukacja w małych grupach, świetlicach, wolnych – demokratycznych szkołach; są to zazwyczaj małe i średnie grupy tworzone przez rodziców lub pedagogów z nurtu edukacji alternatywnej.

Dzieci w ED często też rozwijają swoje zainteresowania, artystyczne, sportowe czy edukacyjne, niekiedy intensywnie ćwiczą w klubie sportowym.
Wszystkie te cztery formy edukacji domowej można stosować na przemian lub łącznie. Każdy z nas, każdy z uczniów ma swoje własne potrzeby, każda rodzina ma swój własny sposób na życie. Wiele rodzin podróżuje, rodzice pracują w różnych miejscach lub o różnych porach, rodziny mieszkają czasem w trudno dostępnych rejonach i z tych oraz wielu innych powodów wybierają dla siebie najlepszy, najbardziej dogodny model edukacji domowej.

Czy można przejść na edukację domową w ciągu roku szkolnego?

Tak, wiele dzieci decyduje się na przejście na edukację domową w swojej szkole lub zmieniając szkołę także w ciągu roku szkolnego, nawet w czerwcu, ważne by zdążyć zdać wszystkie egzaminy.

Kiedy można przejść z edukacji domowej do nauki stacjonarnej w szkole?

Przejście z edukacji domowej do nauki stacjonarnej w szkole jest możliwe w dowolnym momencie.

Czy adres zamieszkania ma znaczenie przy zapisywaniu się do Szkoły?

Nie. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja. Dzieci uczące się w systemie edukacji domowej mogą uczyć się w każdej szkole w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania.

Formalności

Jak wygląda procedura zapisu dziecka w edukacji domowej do naszej szkoły, kontakt z Rodzicem, powiadamianie szkoły rejonowej?

Koordynator przeprowadza rozmowę z zainteresowanym rodzicem, tak aby w sposób wyczerpujący udzielić pełnej informacji o organizacji edukacji, egzaminów oraz wszelkich formalności z tym związanych. Następnie we współpracy z sekretariatem szkoły dopełniamy wszelkich formalności, zbieramy dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do naszej szkoły. Sekretariat szkoły informuje szkołę rejonową o odbywaniu przez dziecko obowiązku szkolnego u nas.

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie dziecka?

świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia,
karta zgłoszeniowa

Czy pobierane są jakieś obowiązkowe opłaty?

Nie. Zapisanie dziecka do edukacji domowej jest bezpłatne.
W naszej ofercie proponujemy pakiety dodatkowe. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://edu-masters.online/oferta/

Co zapewniamy w ramach edukacji domowej?

podręczniki
legitymację szkolną
dostęp do biblioteki
konsultacje
dostęp do platformy, która jest dodatkowym narzędziem pomagającym w przygotowaniu do egzaminów

Informacje dotyczące pakietów dodatkowych znajdziesz tutaj: https://edu-masters.online/oferta/

Czy szkoła przekazuje szczegółowe informacje na temat wymagań egzaminacyjnych (kiedy i w jaki sposób rodzice/uczniowie je dostają)?

We wrześniu każdego roku szkolnego organizujemy spotkania dla dzieci i ich rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Nauczyciele przekazują swoje wymagania oraz przedstawiają, jak będzie przebiegał egzamin. Zarówno dzieci, jak i rodzice podczas takiego spotkania mają możliwość rozmowy z nauczycielami, zadania dodatkowych pytań. Jest to spotkanie przy kawie w bardzo przyjaznej atmosferze. Spotkania organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i online. Rodzice i dzieci mają dostęp do maila wszystkich nauczycieli. Mają możliwość w ciągu roku szkolnego konsultować się z nauczycielami przedmiotów.

Czy jesteśmy elastyczni w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych?

Tak. Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Czy jesteśmy elastyczni w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych?

Tak. Na spotkaniu wrześniowym przedstawiamy propozycję terminów egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Ustalamy pewne ramy czasowe, w których egzamin z danego przedmiotu się odbędzie, np. matematyka – miesiąc styczeń. Natomiast konkretną datę i godzinę ustala nauczyciela wraz z uczniem indywidualnie.

Jak wyglądają egzaminy?

Egzamin pisemny i ustny w klasach 1-3:

Egzamin odbywa się w formie gry planszowej - jest to nasz autorski pomysł. Na polach planszy znajdują się zadania z podstawy programowej, które dziecko wykonuje w formie pisemnej lub ustnej - w zależności od zadania.

Egzamin PISEMNY w klasach 4-8

Każdy przedmiot nieco inaczej przewiduje egzamin pisemny. Uczeń ma nieograniczoną ilość czasu - pisze tak długo, aż sam uzna, że praca została zakończona. Część pisemną wielu egzaminów klasyfikacyjnych uczniowie zaliczają z wykorzystaniem dobrze znanej im platformy edukacyjnej, na której pracują cały rok.

Egzamin USTNY w klasach 4-8

Egzamin ustny uczniowie zaliczają przygotowując i omawiając prezentację/plakat/ mapę myśli z wybranych przez siebie - wcześniej skonsultowanych z nauczycielem zagadnień.
Egzamin może odbyć się na miejscu u nas w szkole. Zapraszamy wtedy grupę chętnych uczniów wraz z rodzicami na spotkanie, gdzie chętne osoby w grupie lub indywidualnie omawiają swoje wcześniej przygotowane prezentacje, rozmawiają na ich temat z nauczycielem i grupą innych uczniów. W ten sposób mamy niezwykłą okazję do wzajemnego uczenia się. Podczas przerw w prezentacjach miło spędzamy razem czas, częstując się zdrowymi przekąskami. Rodzice również mają wtedy okazję do rozmowy przy kawie z innymi rodzinami, nauczycielami i właścicielkami szkoły. Jeśli z różnych przyczyn Twój przyjazd do szkoły nie jest możliwy, spotykamy się w podobny sposób on-line.

Czy szkoła przyjmuje uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym?

Tak. Wspólnie z rodzicem i na podstawie dostarczonych dokumentów ustalamy rodzaj dodatkowego wsparcia dla ucznia, jakie szkoła, bądź instytucje współpracujące ze szkołą mogą w takiej sytuacji udzielić. Na podstawie orzeczenia z poradni dostosowujemy także wymagania edukacyjne.